2. Mitkä toimet näet tehokkaan ympäristöpolitiikan kannalta keskeisinä?

Globaali ympäristökriisi on tosiasia. Me tarvitsemme nopeita ja tehokkaita toimia sekä paikallisesti että kansainvälisesti. Pariisin ilmastosopimus oli tuloksiltaan liian kunnianhimoton. En usko siinä kirjattujen toimenpiteiden riittävän pysäyttämään maapallon lämpenemistä etenkin, kun maat saavat itse pitkälti määritellä oman sitoutumisensa jakeinot yhteisesti asetettuihin tavoitteisiin pääsemiseksi.

Kansainvälinen yhteistyö on erittäin tärkeää. Suomen on ajettava tiukkaa ympäristöpolitiikkaa, jonka keskiössä on ripeä fossiilisista polttoaineista luopuminen, kulutuksen hillitseminen ja kehitysyhteistyö.

Suomessa tulee kiinnittää huomiota luonnonsuojelualueiden lisäämiseen. Erityisesti soidensuojelu on syytä nostaa keskeiseksi painopisteeksi. Metsänsuojelullinen aspekti ei saa jäädä sivuosaan energia-, teollisuus- ja elinkeinopoliittisissa linjauksissa. Esimerkiksi turismin kasvu ei saa tapahtua luonnon kustannuksella.

Päästöt tulee saada kuriin. Tämä vaatinee mittavampaa sääntelyä ja erilaisten haittaverojen lisäämistä. Luonnon kuormittamisen tulee olla sanktioitua. Puhdas luonto tarvitsee jatkuvaa huolenpitoa.

Ihmisille tulee luoda edellytyksiä nauttia luonnon monipuolisista virkistysalueista.