17. Maailmantalouden kasvun veto on mitä todennäköisimmin hiipumassa tulevalla vaalikaudella, mikä vaatii huomion kiinnittämistä kokonaiskysynnän vahvistamiseen kotimarkkinoilla. Miten toimisit kansanedustajana tämän puolesta?

Kotimaisen kysynnän osuutta voidaan vahvistaa keventämällä pieni- ja keskituloisten verotusta. Leikkauspolitiikan kierre tulee katkaista. Taakkaa pitää jakaa tasaisemmin. Työllisyyspolitiikka on myös keskeisessä roolissa. Työ ja työntekijä pitää saada kohtaamaan. Työntekijöiden liikkuvuutta pitää vahvistaa, ja lainsäädäntöä on kehitettävä vastaamaan muuttuvan työelämän ja työn vaatimuksia. Työmarkkinajäykkyyttä pitää lievittää, mutta samalla on huolehdittava työntekijän oikeuksista. Kannustinloukkuja pitää lisäksi purkaa ja sosiaaliturvajärjestelmää uudistaa. Suomessa on pidettävä lisäksi huoli, että maassa riittää työikäistä väestöä. Tässä myös maahanmuutto on isossa roolissa.

Yrittäjyyttä pitää tukea, erityisesti yksinyrittämisen ja pienten yritysten osalta. Yrittäjyyteen tulee kannustaa. Yritystoiminnan olosuhteet pitää rakentaa sellaisiksi, että yritykset näkevät toiminnan Suomessa kannattavana, yritysvastuutaan unohtamatta. 

Mahdollisen taantuman aikaan valtion rooli kulutuksen lisäämisessä on olennainen. Julkista rahaa tarvitaan erityisesti tieverkon ja koulukiinteistöjen kunnostamiseen. Myös teknistä kehitystä tukevat investoinnit pitää saada kasvuun. Suomen asema “suljettuna taloutena” pitää saada muuttumaan. Tuottavuutta pitää lisätä, mikä tarkoittaa teknologisten innovaatioiden, automatisaation ja robotiikan hyödyntämistä.