11. Miksi kannatat perustuloa?

Kannatan vastikkeetonta perustulomallia, sillä tulevaisuudessa joudumme varautumaan automatisaation ja robotiikan tuomaan massatyöttömyyden uhkaan, joka voi suistaa monet perustoimeentulon varaan. Perustulon tulee selkiyttää nykyistä tukijärjestelmää. Samalla perustulo kannustaa yrittäjyyteen ja innovointiin sekä mahdollistaa yksilölle uusia henkisiä resursseja, joiden varassa tuottaa yhteiskunnallista lisäarvoa, pakkoa ja velvoittamistoimenpiteitä paremmin.