Sydäntä ja sivistystä – miksi numero 47?

Tässä tiivistetysti, mistä politiikassani on kyse, mikä sitä motivoi ja kuka on poliittinen esikuvani ja miksi.

Politiikka on tulevaisuuden tekoja. Poliitikon tärkein taito onkin osata visioida maailmaa vuosien, jopa vuosikymmenten päähän. Tekemämme päätökset joko ruokkivat unelmia tai murskaavat niitä. Vaikka emme tekisi mitään, aika kulkee eteenpäin ja sysää eteemme täysin uusia ja ennakoimattomia haasteita. Teknologinen murros, ilmastonmuutos, kerskakuluttaminen, eriarvoistumisen lisääntyminen. Kaikki ovat esimerkkejä ongelmista, jotka jo tiedostamme ja jotka meidän tulee pikaisesti ratkaista. Vaihtoehtoja ei ole.

Vaalikampanjani motto “sydäntä ja sivistystä” tiivistää politiikkani keskeisen sanoman. Tätä sanomaa edusti aikanaan myös poliittisista esikuvistani suurin, brittifilosofi Bertrand Russell. Näenkin Russellissa runsaasti yhteneväisyyksiä itseeni. Russell harjoitti intohimoisesti politiikkaa, vaikka olikin ensisijaisesti tiedemies ja tieteellinen humanisti. Suhtautumisessaan maailmaan hän suosi luonnontieteellistä lähestysmistapaa, mikä oli paras perusta ihmisen hahmottaessa suhdettaan maailmankaikkeuteen. Terävä-älyisenä ja akateemisesti pätevöityneenä Russellin onnistui arvostella valtaapitäviä ja osoittaa heikkouksia heidän politiikassaan.

Russellin henkilökohtaisen elämän esimerkki on osoittanut minulle puhuttelevalla tavalla, mitä on olla viisas, oikeudenmukainen, kohtuullinen ja rohkea. Olen valmis kamppailemaan tärkeinä pitämieni arvojen ja periaatteiden puolesta, sillä ne määrittävät minua, eivät pelkästään poliitikkona vaan myös perheenisänä, kumppanina ja opettajana. Vaikka yhteiskunnalliset ja poliittiset olosuhteet olisivatkin vaikeat, on poliitikolle uskottavuuskysymys säilyttää usko omiin arvoihin ja itserehellisyyteen.

Hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuus on meidän käsissämme. Jos poliitikot eivät korosta yhteisvastuullisuutta, koulutusta, tieteellisen tiedon merkitystä ja ihmisoikeuksien kunnioittamista ylitse muiden arvojen, on tulos nyt nähdyn kaltainen; hyvinvointiyhteiskunnan perustukset alkavat narista. On kriittinen hetki alkaa palauttamaan ja vahvistamaan uskoamme moraalisesti hyveelliseen toimintaan myös politiikassa. Yhteisen hyvän puolesta taistelevia ihmisiä on aidosti ja edelleen olemassa.

Politiikka on osoittanut minulle jo varsin lyhyessä ajassa hyvät ja huonot puolensa. Sen raadollisuuksista ja valuvioista huolimatta tunnen vahvaa paloa yhteisten asioiden hoitamiseen ja uskon, että kaltaisilleni sivistystahtoisille, fiksuille, arvopohjaltaan vakaille ja koulutetuille nuorille aikuisille löytyy suomalaisen politiikan kentältä tilausta. Toivon mukaan myös te, arvon äänestäjät, koette samoin.