Poliittinen ohjelmaluonnokseni

Poliittinen ohjelmani elää, syvenee ja tarkentuu vähitellen. Tässä kuitenkin suuntaa antava luonnos.

Ohjelmani muodostuu kolmesta osasta:

1. Koulutus, tiede ja sivistys
2. Sosiaalinen vastuunkanto
3. Ympäristö- ja ilmastohuoli

Koulutuksen, tieteen ja sivistyksen koen yhteiskunnallisen hyvinvoinnin ja kukoistuksen keskeisinä elementteinä. Korkea koulutus luo edellytyksiä yhteiskunnalliselle ja yksilölliselle menestymiselle. Tiedeyhteisö tuottaa tietoa, jonka avulla ymmärtää maailmaa ja tehdä sitä paremmaksi sekä antaa välineitä yhteiskunnalliseen ohjaukseen. Tiedeyhteisöt ovat myös yhteiskunnallisen innovaatio- ja tuottamistoiminnan ytimessä. Tieteellinen tieto auttaa myös ehkäisemään disinformaation leviämistä ja kehittämään yksilön oman ajattelun valmiuksia.

Sosiaalinen vastuunkanto merkitsee yhteiskunnan huolehtimisen velvoitetta. Yhteiskunnan tulee varmistaa, että jokaisella on mahdollisuus olla elämässään onnellinen, aktiivinen ja tuottelias. Ihmisoikeuksia tulee kunnioittaa ja suojella. Lisäksi yhteiskunnan tulee pyrkiä tasaamaan epätervettä eriarvoisuutta ja kyetä panostamaan erityisesti niihin, jotka ovat vaarassa jäädä oman onnensa nojaan. Sosiaalinen vastuunkanto ei rajoitu kuitenkaan vain suomalaisten hyvinvoinnin varmistamiseen. Vauraana maana Suomen täytyy kyetä kantamaan myös globaalia vastuutaan ja edistää ihmisoikeuksien toteutumista kaikkialla maailmassa.

Ympäristö- ja ilmastohuolen keskiössä ovat nykyiset ja tulevaisuuden akuutit vaaratekijät: ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuuden kaventuminen ja välttämätön energiavallankumous. Erityisesti raskaasti ylikulutukseen perustuva suomalainen elämäntapa on välittömän uudistamisen tarpeessa. Suomella on kaikki edellytykset olla edelläkävijä kansainvälisessä ilmasto- ja ympäristöpolitiikassa, mutta se vaatii muutosta monella tasolla.

TUOMAS NIEMISEN POLIITTINEN OHJELMA