Täällä kerron tunnelmiani tulevista kuntavaaleista 2021 ja avaan keskeisiäni tavoitteitani kuntapolitiikassa.

  1. Liikkuminen 

  2. Viihtyminen

  3. Välittäminen 

Hattula on liikkuva kunta. Meillä on hyvin toimivia ja helposti käytettäviä liikuntapaikkoja moneen lajiin ja harrastukseen. Liikuntamahdollisuuksia voi kuitenkin aina parantaa ja niiden tarjontaa lisätä. Samalla on pidettävä huoli, että kaikilla kuntalaisilla ikään, taustaan ja toimintakykyyn katsomatta on yhtäläiset edellytykset osallistua ja viihtyä liikkumisen parissa. Onnistuneet ja ainutlaatuiset liikuntataphtumat luovat yhteisöllisyyttä ja tunnettavuutta, minkä johdosta liikkuminen on teemana syytä ottaa kattavasti mukaan myös Hattulan tulevaisuusstrategian rakentamiseen.

Viihtymisellä tarkoitan laajasti kaikkea kuntalaisen näkökulmasta tapahtuvaa toimintaa, jonka pyrkimyksenä on lisätä alueen asukashyvinvointia. Kouluissa on edelleen liikaa turvallisuuteen, ahtauteen ja resursointiin liittyviä haasteita, jotka tulee ratkoa. Viihtymistä lisäävät myös kunnan tarjoamat palvelut, erityisesti niiden toimivuus, joustavuus ja asiakaslähtöisyys. Hattulan kunnalla on myös paljon tekemistä oman julkisuuskuvansa kanssa. Tässä myös kuntapoliitikot ovat ratkaisevassa asemassa: miten teemme yhteistyötä ja lähestymme yhteisiä haasteita? Onko ilmapiiri rakentava ja konsensushakuinen vai riitelevä ja vihamielinen?

Välittäminen heijastuu kanssaihmisten arvokkaasta ja kunnioittavasta kohtelusta. On sitten kyse paikallisen tai valtakunnan tason päätöksenteosta, on heikoimmassa asemassa olevista pidettävä erityistä huolta. Poliitikan keinoin meidän tulee varmistaa, että kaikki ihmiset pysyvät elämän syrjässä kiinni ja kykenevät osaltaan osallistumaan hyvinvointivaltion ylläpitämiseen. Lapset ja nuoret tarvitsevat korostunutta huolenpitoa nyt, kun korona on tehnyt säröä sosiaalisiin suhteisiimme ja vaikeuttanut koulunkäyntiä, pahimmillaan pysyvästi. Välittäminen on arjen tekoja, huomaavaisuutta ja tuen osoittamista niille, jotka sitä eniten tarvitsevat.