Kategoria: Kysy

19. Vasemmistoliitto kannattaa 6+6+6-perhevapaamallia. Mitä tapahtuu 18kk jälkeen? Mitä tapahtuu kotihoidontuelle?

Vasemmistoliitto kannattaa kotihoidontuen säilyttämistä ennallaan, kuten itsekin teen.

JAA SOSIAALISESSA MEDIASSA!

18. Miten suhtaudut ns. puoskarilakiin?

Uskomushoitoja pitää valvoa, erityisesti siltä osin, ettei kenenkään terveys vaaraannu haitallisten hoitomuotojen vuoksi. Lasken edellisiin muun muassa hopeaveden ja erilaiset kyseenalaiset vaihtoehtoterapiat. Kuten Hannu Lauerma toteaa: ”“ — uskomushoidoissa on hyviäkin puolia. Ne voivat antaa inhimillistä lämpöä, ja tukea ja rohkaisua. Ongelma on se, että vakavatkin vaivat voivat jäädä hoitamatta, jos turvaudutaan huuhaa-hoitoihin. Lääketieteellinen apu voi viivästyä ja luontaisterapioilla olla arvaamattomia sivuvaikutuksia”. Minulla ei ole mitään esimerkiksi homeopatiaa tai kalevalalaista jäsenkorjausta vastaan. Päinvastoin, niistä saattaa jollekin olla apua. En kuitenkaan hyväksy sitä, että uskomushoitoja saisi käyttää vakavien sairauksien hoidossa tai tilanteissa, joissa lääketiede voi tutkitusti potilasta auttaa, mutta jolta asianmukainen hoito evätään.

JAA SOSIAALISESSA MEDIASSA!

17. Maailmantalouden kasvun veto on mitä todennäköisimmin hiipumassa tulevalla vaalikaudella, mikä vaatii huomion kiinnittämistä kokonaiskysynnän vahvistamiseen kotimarkkinoilla. Miten toimisit kansanedustajana tämän puolesta?

Kotimaisen kysynnän osuutta voidaan vahvistaa keventämällä pieni- ja keskituloisten verotusta. Leikkauspolitiikan kierre tulee katkaista. Taakkaa pitää jakaa tasaisemmin. Työllisyyspolitiikka on myös keskeisessä roolissa. Työ ja työntekijä pitää saada kohtaamaan. Työntekijöiden liikkuvuutta pitää vahvistaa, ja lainsäädäntöä on kehitettävä vastaamaan muuttuvan työelämän ja työn vaatimuksia. Työmarkkinajäykkyyttä pitää lievittää, mutta samalla on huolehdittava työntekijän oikeuksista. Kannustinloukkuja pitää lisäksi purkaa ja sosiaaliturvajärjestelmää uudistaa. Suomessa on pidettävä lisäksi huoli, että maassa riittää työikäistä väestöä. Tässä myös maahanmuutto on isossa roolissa.

Yrittäjyyttä pitää tukea, erityisesti yksinyrittämisen ja pienten yritysten osalta. Yrittäjyyteen tulee kannustaa. Yritystoiminnan olosuhteet pitää rakentaa sellaisiksi, että yritykset näkevät toiminnan Suomessa kannattavana, yritysvastuutaan unohtamatta. 

Mahdollisen taantuman aikaan valtion rooli kulutuksen lisäämisessä on olennainen. Julkista rahaa tarvitaan erityisesti tieverkon ja koulukiinteistöjen kunnostamiseen. Myös teknistä kehitystä tukevat investoinnit pitää saada kasvuun. Suomen asema “suljettuna taloutena” pitää saada muuttumaan. Tuottavuutta pitää lisätä, mikä tarkoittaa teknologisten innovaatioiden, automatisaation ja robotiikan hyödyntämistä.     

JAA SOSIAALISESSA MEDIASSA!

16. Mikä on kantasi hävittäjähankintoihin?

Hävittäjähankinnat ovat Suomen kaltaiselle pienelle taloudelle erittäin suuri investointi. Haluan ajatella, että rauhaa ja turvallisuutta rakennetaan kansainvälisen yhteistyön ja diplomatian varaan, olkoonkin, että myös maan oma sotilaallinen puolustuskyky tulee turvata. Hävittäjien määrässä on puhuttu 64. Määrä voisi olla myös pienempi, ei ainakaan tätä suurempi. Nykyisten hävittäjien käyttöikää voisi entisestään lisätä, ja pohjoismaista puolustusyhteistyötä tukevoittaa. Hävittäjämiljardeille olisi käyttöä myös toisaalla, mikä merkitsee, että kauppoja on mietittävä erittäin tarkasti. Taustalla tulee pitää mielessä myös puolueettomuus Naton suhteen. Se, mistä maasta hävittäjät hankitaan, ei ole neutraali asia.

JAA SOSIAALISESSA MEDIASSA!

15. Millaisena näet lastensuojelun tilanteen tällä hetkellä?

Lastensuojelun tilanne on erittäin huolestuttava. Palvelujen saatavuudessa on ongelmia, erityisesti lasten mielenterveyspalvelujen osalta. Työntekijäpula on krooninen, voimavaroja ei ole riittävästi ja henkilöstön jaksaminen on koetuksella. Uudessa sote-mallissa on varmistettava lastensuojelun riittävät resurssit. Myös lastensuojeluun liittyvien palvelujen valvontaa on tehostettava. Nyt virheitä ja suoranaisia laiminlyöntejä tapahtuu aivan liikaa, sekä kunnallisella että julkisella puolella.

JAA SOSIAALISESSA MEDIASSA!

14. Mikä on näkemyksesi eläinsuojeluasioihin liittyen?

Olen eläinrakas ihminen. Meillä on kotona koira, toinen koiristamme menehtyi vastikään. Puolisoni on eläinlääkäri ja varsin hyvin kartalla eläinhuollollisista ja lainsäädännöllisistä asioista tältä osin. Hän on prepannut minua hyvin. Kannan huolta eläinten hyvinvoinnista ja oikeuksista; Suomessa moni asia on hyvin, mutta parannettavaakin löytyy. Parsinavetoita löytyy yhä, myöskään turkistarhaus ei saa minulta kannatusta. Eläinlakiluonnos on saanut esimerkiksi Animalialta kritiikkiä, mielestäni aiheesta, vaikka parannuksiakin toki on tulossa. Luonnonvaraista eläimistöä pitää suojella myös oikeanlaisella ja kestävällä ilmasto- ja metsäpolitiikalla.

JAA SOSIAALISESSA MEDIASSA!

13. Miksi olisit nuorten näkökulmasta sopiva henkilö vaikuttamaan eduskunnassa?

Tunnen työni puolesta nuorten elämismaailmaa ja heidän ongelmiaan. Kannan huolta nuorten hyvinvoinnista, heidän jaksamisestaan ja pärjäämisestään. Koulutusleikkauksille olen valmis laittamaan stopin sekä nostamaan nuorten asioita isosti kuuluviin. Minulla on nuoriin hyvä keskusteluyhteys. Yhteiskunnan menestyminen on pitkälti kiinni siitä, miten nuoret saadaan työllistymään ja osallistumaan hyvinvointiyhteiskunnan ylläpitämiseen; siksi nuoriin pitää panostaa.

Nuoret kokevat nykyisten sukupolvien pettäneen heidät, erityisesti ilmastonmuutoksen hoidossa. Olen samaa mieltä. Ilmastonmuutos pitää taklata, mutta se vaatii erityisen järeitä ja nopeita toimia. Nuorten huoli on otettava vakavasti. Nuoret on myös otettava entistä voimallisemmin mukaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Esimerkiksi äänestysiän laskua olisi syytä vakavasti harkita.

JAA SOSIAALISESSA MEDIASSA!

12. Millainen olet taiteen kuluttajana?

Arvostan taidetta ja taiteentekijöitä. Henkilökohtaisesti olen taiteen suhteen kaikkiruokainen, mutta erityisesti pidän surrealistitaiteilija René Magritten töistä. Nykytaiteilijoista minua ovat puhutelleet viimeisimpänä ruotsalaisen Erik Johanssonin digitaiteelliset työt. Myös katutaide kiinnostaa. Taidetta käyn katsomassa säännöllisesti, aina kun kiireet antavat myöden. Matkustaessani pyrin aina käymään katsomassa myös mielenkiintoisia näyttelyitä ja matkakohteen paikallista taidetta.

JAA SOSIAALISESSA MEDIASSA!

11. Miksi kannatat perustuloa?

Kannatan vastikkeetonta perustulomallia, sillä tulevaisuudessa joudumme varautumaan automatisaation ja robotiikan tuomaan massatyöttömyyden uhkaan, joka voi suistaa monet perustoimeentulon varaan. Perustulon tulee selkiyttää nykyistä tukijärjestelmää. Samalla perustulo kannustaa yrittäjyyteen ja innovointiin sekä mahdollistaa yksilölle uusia henkisiä resursseja, joiden varassa tuottaa yhteiskunnallista lisäarvoa, pakkoa ja velvoittamistoimenpiteitä paremmin.

JAA SOSIAALISESSA MEDIASSA!

10. Mielipiteesi maataloustuista?

Suomalaista maataloutta ja maaseuturittämistä tulee tukea, jotta voimme säilyttää korkean omavaraisuusasteen ruuantuotannossa. Tukia tulee kuitenkin tarkastella myös ympäristön näkökulmasta; sellaisia tukia pitää purkaa, jotka ovat ympäristölle selkeästi haitallisia tai tukevat ympäristölle haitallista toimintaa. Tukijärjestelmää tulee selkiyttää ja byrokratiaa vähentää.

JAA SOSIAALISESSA MEDIASSA!

8. Tulisiko koulujen tarjota vegaanista ruokaa oppilaille?

Kyllä pitäisi, sillä vegaanisuus on tulevaisuuden kasvava dieetti, ja ekologisesti hyvä vaihtoehto. Muutoksen kouluruokailussa pitää tapahtua nopeasti, mutta harkituin askelin. Erilaisia vegaanisia kokeiluja on syytä aloittaa kaikissa kunnissa ja kaupungeissa. Niille, jotka ovat jo vegaaneja, tulee ehdottomasti tarjota vakaumuksensa mukaista ruokaa.

JAA SOSIAALISESSA MEDIASSA!

7. Oletko itse kasvissyöjä/vegaani?

Olen sekasyöjä, ja syön siis myös lihaa, kalaa ja äyriäisiä. Punaisesta lihasta olen luopunut miltei kokonaan, kalaa syön säännöllisesti ja kanaakin viikoittain. Pyrin syömään kasvispainotteisesti. Ruokavaliooni vaikuttavat paljon myös perheemme yhteiset ruokailutottumukset.

JAA SOSIAALISESSA MEDIASSA!

6. Kuulutko kirkkoon?

En kuulu kirkkoon. Erosin joitakin vuosia sitten. Olen uskonnollisesti sitoutumaton, toki koulutukseltani uskontotieteilijä. Uskonnot kiinnostavat minua ennen kaikkea inhimillisen käyttäytymisen muotona.

JAA SOSIAALISESSA MEDIASSA!

5. Pitäisikö totaalikieltäytyjien rankaisemisesta luopua?

Kyllä, mielestäni pasifismiin ja aseistakieltäytymiseen tulee valintana suhtautua kunnioittavasti. Yhteiskunnan tulisi myös osoittaa varauksetta, että ihmisellä on oikeus tehdä arvovakaumuksensa mukaisia ratkaisuja, etenkin asioissa, jotka ovat luonteeltaan korostuneen eettisiä.

JAA SOSIAALISESSA MEDIASSA!

4. Miksi uskot olevasi paras ehdokas puolueestasi Kanta-Hämeen vaalipiirissä?

Kanta-Hämeestä on monia hyviä ehdokkaita tarjolla, ei yksin vasemmiston listoilta. Katson olevani kokonaisvaltaisesti hyvä valinta. Olen nuorekas, koulutettu ja poliittisesti tuore ehdokas, jolle on tärkeää pitää kiinni omista arvoista ja periaatteista. Osaan kuunnella ihmisiä heitä tuomitsematta ja keskustella myös älyllisesti haastavista aihepiireistä uskottavasti. Tunnen tutkijana, miten tieteellistä tietoa tuotetaan ja miten tietoa tulee tulkita. Pyrin olemaan esittämättä asiantuntijaa niissä aihepiireissä, jotka ovat minulle vieraampia. Sen sijaan uskallan tukeutua asiantuntijoihin ja kysyä asioista minua viisaammilta.

En siis katso olevani paras vaan hyvä ehdokas joukossa hyviä ehdokkaita. Mikäli valinta kohdistuu minuun, voi äänen katsoa menneen luotettavalle, älyllisesti tinkimättömälle ja tieteellistä tietoa etsivälle ja sitä kunnioittavalle ehdokkaalle.

JAA SOSIAALISESSA MEDIASSA!

3. Mitkä ovat heikkoutesi poliitikkona?

Päätin liittyä politiikkaan syksyllä 2016. Piipahdin Hattulan vasemmistoliiton kokouksessa, ja siitä kaikki lähti liikkeelle. Tultuani valituksi keväällä 2017 Hattulan kunnanvaltuustoon alkoi poliittinen missioni vähitellen kirkastua. Edelleen olen politiikassa aloittelijan asemassa, mutta joka päivä tulee opittua uusia asioita.

Kokemattomuuteni ohella heikkouksiani ovat asiantuntijuuden kapea-alaisuus. Olen opettajana varsin hyvin selvillä kasvatuksen ja koulutuksen teemoista, mutta muiden alojen osalta asiaosaamiseni on edelleen rajallista. Luen paljon tieto- ja tutkimuskirjallisuutta, mikä osaltaan antaa perspektiiviä eri aihepiireihin. En kuitenkaan väitä olevani mukavuusalueellani esimerkiksi rakentamiseen tai sosiaalihuoltoon liittyvissä erityiskysymyksissä.

Luonteeltani olen pedantti ja asioihin huolellisesti paneutuva. Tämä vie usein aikaa, ja on aina jostakin pois. Toisinaan saatan sortua myös kupla-ajatteluun, kuten kuka tahansa meistä. Minulle on tavallista myös asioiden kanssa näpertely, silloinkin, kun suurten linjojen hahmottaminen riittää. Minua pidetään myös utopistina, mutta uskon, että tämä piirre on pikemminkin poliitikolle myönteinen kuin kielteinen.

Miellän poliitikon henkilöksi, joka asettaa omat näkemyksensä jatkuvasti koetukselle. Vaikka olen koulutettu ottamaan vastaan palautetta ja kritisoimaan näkemyksiäni, voi se toisinaan olla hankalaa. Turhaudun myös usein sellaisiin ihmisiin, jotka eivät vaivaudu selvittämään asioiden taustoja tai olemaan vastaanottavaisia erilaisille näkökulmille. Kärsimättömyydestäni kärsin erityisesti silloin, kun asioiden muuttaminen vaatii aikaa.

JAA SOSIAALISESSA MEDIASSA!

2. Mitkä toimet näet tehokkaan ympäristöpolitiikan kannalta keskeisinä?

Globaali ympäristökriisi on tosiasia. Me tarvitsemme nopeita ja tehokkaita toimia sekä paikallisesti että kansainvälisesti. Pariisin ilmastosopimus oli tuloksiltaan liian kunnianhimoton. En usko siinä kirjattujen toimenpiteiden riittävän pysäyttämään maapallon lämpenemistä etenkin, kun maat saavat itse pitkälti määritellä oman sitoutumisensa jakeinot yhteisesti asetettuihin tavoitteisiin pääsemiseksi.

Kansainvälinen yhteistyö on erittäin tärkeää. Suomen on ajettava tiukkaa ympäristöpolitiikkaa, jonka keskiössä on ripeä fossiilisista polttoaineista luopuminen, kulutuksen hillitseminen ja kehitysyhteistyö.

Suomessa tulee kiinnittää huomiota luonnonsuojelualueiden lisäämiseen. Erityisesti soidensuojelu on syytä nostaa keskeiseksi painopisteeksi. Metsänsuojelullinen aspekti ei saa jäädä sivuosaan energia-, teollisuus- ja elinkeinopoliittisissa linjauksissa. Esimerkiksi turismin kasvu ei saa tapahtua luonnon kustannuksella.

Päästöt tulee saada kuriin. Tämä vaatinee mittavampaa sääntelyä ja erilaisten haittaverojen lisäämistä. Luonnon kuormittamisen tulee olla sanktioitua. Puhdas luonto tarvitsee jatkuvaa huolenpitoa.

Ihmisille tulee luoda edellytyksiä nauttia luonnon monipuolisista virkistysalueista.

JAA SOSIAALISESSA MEDIASSA!

1. Mitkä ovat mielestäsi poliitikon tärkeimmät ominaisuudet?

Politiikka on yhteispeliä, jossa tarvitaan toisten huomioonottamista, kykyä kuunnella ja kompromissiherkkyyttä. Omia näkemyksiä on osattava puolustaa, mutta niitä on pystyttävä myös tarkastelemaan kriittisesti ja tarvittaessa korjaamaan, jopa hylkäämään. Sanoisin, että myös nöyryyttä tarvitaan. Nykyisellään poliitikoista saa aivan liian ylimielisen vaikutelman. Virheet on osattava myöntää, mikä toisinaan voi olla hyvinkin kivuliasta.  Virheistä on kuitenkin syytä samalla oppia.

Odotan itseltäni poliitikkona myös rehellisyyttä ja luottamusta ihmisiin, jotka ovat asioihin perehtyneitä. Poliitikon tulee olla viestinnällisesti taitava ja laaja-alaisesti kiinnostunut erilaisista asioista.

JAA SOSIAALISESSA MEDIASSA!