Yhteisöllisyys kunniaan

Tarvitsemme yhteisöllisyyttä – kenties enemmän kuin koskaan. Silti vaikuttaa siltä, ettemme aina ymmärtäisi sen merkitystä oman hyvin ja laajemman hyvinvointimme perusedellytyksenä.