Poliittinen keskusteluilmapiiri vaatii huolenpitoa

Rakentava ja asioita edistävä poliittinen keskustelu ei synny itsestään, vaan sitä on itse kunkin poliittisen toimijan vaalittava. Tämä ei kuitenkaan populismin ja hajaannusta lietsovan poliittisen kovapuheisuuden aikana ole helppoa. Yritettävä kuitenkin on, sillä seuraukset voivat olla vakavat.