Kulttuuri on terveen kansallisen itsetunnon perusta

Kulttuuria ja taidetta tulee puolustaa, sillä vain siten voimme varmistaa, että olemme kosketuksissa sekä itseemme että muihin maailman ihmisiin. Taide ravitsee, ravistelee ja kasvattaa. Kulttuuriperintöämme vaalimalla muistutamme myös itseämme siitä, mikä meitä suomalaisina ja eurooppalaisina yhdistää.

19. Vasemmistoliitto kannattaa 6+6+6-perhevapaamallia. Mitä tapahtuu 18kk jälkeen? Mitä tapahtuu kotihoidontuelle?

Vasemmistoliitto kannattaa kotihoidontuen säilyttämistä ennallaan, kuten itsekin teen.

JAA SOSIAALISESSA MEDIASSA!

18. Miten suhtaudut ns. puoskarilakiin?

Uskomushoitoja pitää valvoa, erityisesti siltä osin, ettei kenenkään terveys vaaraannu haitallisten hoitomuotojen vuoksi. Lasken edellisiin muun muassa hopeaveden ja erilaiset kyseenalaiset vaihtoehtoterapiat. Kuten Hannu Lauerma toteaa: ”“ — uskomushoidoissa on hyviäkin puolia. Ne voivat antaa inhimillistä lämpöä, ja tukea ja rohkaisua. Ongelma on se, että vakavatkin vaivat voivat jäädä hoitamatta, jos turvaudutaan huuhaa-hoitoihin. Lääketieteellinen apu voi viivästyä ja luontaisterapioilla olla arvaamattomia sivuvaikutuksia”. Minulla ei ole mitään esimerkiksi homeopatiaa tai kalevalalaista jäsenkorjausta vastaan. Päinvastoin, niistä saattaa jollekin olla apua. En kuitenkaan hyväksy sitä, että uskomushoitoja saisi käyttää vakavien sairauksien hoidossa tai tilanteissa, joissa lääketiede voi tutkitusti potilasta auttaa, mutta jolta asianmukainen hoito evätään.

JAA SOSIAALISESSA MEDIASSA!

17. Maailmantalouden kasvun veto on mitä todennäköisimmin hiipumassa tulevalla vaalikaudella, mikä vaatii huomion kiinnittämistä kokonaiskysynnän vahvistamiseen kotimarkkinoilla. Miten toimisit kansanedustajana tämän puolesta?

Kotimaisen kysynnän osuutta voidaan vahvistaa keventämällä pieni- ja keskituloisten verotusta. Leikkauspolitiikan kierre tulee katkaista. Taakkaa pitää jakaa tasaisemmin. Työllisyyspolitiikka on myös keskeisessä roolissa. Työ ja työntekijä pitää saada kohtaamaan. Työntekijöiden liikkuvuutta pitää vahvistaa, ja lainsäädäntöä on kehitettävä vastaamaan muuttuvan työelämän ja työn vaatimuksia. Työmarkkinajäykkyyttä pitää lievittää, mutta samalla on huolehdittava työntekijän oikeuksista. Kannustinloukkuja pitää lisäksi purkaa ja sosiaaliturvajärjestelmää uudistaa. Suomessa on pidettävä lisäksi huoli, että maassa riittää työikäistä väestöä. Tässä myös maahanmuutto on isossa roolissa.

Yrittäjyyttä pitää tukea, erityisesti yksinyrittämisen ja pienten yritysten osalta. Yrittäjyyteen tulee kannustaa. Yritystoiminnan olosuhteet pitää rakentaa sellaisiksi, että yritykset näkevät toiminnan Suomessa kannattavana, yritysvastuutaan unohtamatta. 

Mahdollisen taantuman aikaan valtion rooli kulutuksen lisäämisessä on olennainen. Julkista rahaa tarvitaan erityisesti tieverkon ja koulukiinteistöjen kunnostamiseen. Myös teknistä kehitystä tukevat investoinnit pitää saada kasvuun. Suomen asema “suljettuna taloutena” pitää saada muuttumaan. Tuottavuutta pitää lisätä, mikä tarkoittaa teknologisten innovaatioiden, automatisaation ja robotiikan hyödyntämistä.     

JAA SOSIAALISESSA MEDIASSA!

16. Mikä on kantasi hävittäjähankintoihin?

Hävittäjähankinnat ovat Suomen kaltaiselle pienelle taloudelle erittäin suuri investointi. Haluan ajatella, että rauhaa ja turvallisuutta rakennetaan kansainvälisen yhteistyön ja diplomatian varaan, olkoonkin, että myös maan oma sotilaallinen puolustuskyky tulee turvata. Hävittäjien määrässä on puhuttu 64. Määrä voisi olla myös pienempi, ei ainakaan tätä suurempi. Nykyisten hävittäjien käyttöikää voisi entisestään lisätä, ja pohjoismaista puolustusyhteistyötä tukevoittaa. Hävittäjämiljardeille olisi käyttöä myös toisaalla, mikä merkitsee, että kauppoja on mietittävä erittäin tarkasti. Taustalla tulee pitää mielessä myös puolueettomuus Naton suhteen. Se, mistä maasta hävittäjät hankitaan, ei ole neutraali asia.

JAA SOSIAALISESSA MEDIASSA!

15. Millaisena näet lastensuojelun tilanteen tällä hetkellä?

Lastensuojelun tilanne on erittäin huolestuttava. Palvelujen saatavuudessa on ongelmia, erityisesti lasten mielenterveyspalvelujen osalta. Työntekijäpula on krooninen, voimavaroja ei ole riittävästi ja henkilöstön jaksaminen on koetuksella. Uudessa sote-mallissa on varmistettava lastensuojelun riittävät resurssit. Myös lastensuojeluun liittyvien palvelujen valvontaa on tehostettava. Nyt virheitä ja suoranaisia laiminlyöntejä tapahtuu aivan liikaa, sekä kunnallisella että julkisella puolella.

JAA SOSIAALISESSA MEDIASSA!

14. Mikä on näkemyksesi eläinsuojeluasioihin liittyen?

Olen eläinrakas ihminen. Meillä on kotona koira, toinen koiristamme menehtyi vastikään. Puolisoni on eläinlääkäri ja varsin hyvin kartalla eläinhuollollisista ja lainsäädännöllisistä asioista tältä osin. Hän on prepannut minua hyvin. Kannan huolta eläinten hyvinvoinnista ja oikeuksista; Suomessa moni asia on hyvin, mutta parannettavaakin löytyy. Parsinavetoita löytyy yhä, myöskään turkistarhaus ei saa minulta kannatusta. Eläinlakiluonnos on saanut esimerkiksi Animalialta kritiikkiä, mielestäni aiheesta, vaikka parannuksiakin toki on tulossa. Luonnonvaraista eläimistöä pitää suojella myös oikeanlaisella ja kestävällä ilmasto- ja metsäpolitiikalla.

JAA SOSIAALISESSA MEDIASSA!

13. Miksi olisit nuorten näkökulmasta sopiva henkilö vaikuttamaan eduskunnassa?

Tunnen työni puolesta nuorten elämismaailmaa ja heidän ongelmiaan. Kannan huolta nuorten hyvinvoinnista, heidän jaksamisestaan ja pärjäämisestään. Koulutusleikkauksille olen valmis laittamaan stopin sekä nostamaan nuorten asioita isosti kuuluviin. Minulla on nuoriin hyvä keskusteluyhteys. Yhteiskunnan menestyminen on pitkälti kiinni siitä, miten nuoret saadaan työllistymään ja osallistumaan hyvinvointiyhteiskunnan ylläpitämiseen; siksi nuoriin pitää panostaa.

Nuoret kokevat nykyisten sukupolvien pettäneen heidät, erityisesti ilmastonmuutoksen hoidossa. Olen samaa mieltä. Ilmastonmuutos pitää taklata, mutta se vaatii erityisen järeitä ja nopeita toimia. Nuorten huoli on otettava vakavasti. Nuoret on myös otettava entistä voimallisemmin mukaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Esimerkiksi äänestysiän laskua olisi syytä vakavasti harkita.

JAA SOSIAALISESSA MEDIASSA!