Kansallinen politiikka on kansainvälistä politiikkaa 

Suomi on osa kansainvälistä yhteisöä, eikä voi kapertyä sisäänpäin. Isot globaalit uhkakuvat ja niiden ratkaisut, ilmastonmuutos, teknologinen murros ja kansainvälinen turvallisuus, edellyttävät valtioiden välistä yhteistyötä ja vuoropuhelua. Suomen on oltava kansainvälisillä areenoilla aktiivinen ja omissa toimissaan esimerkillinen.

Äänestäjä, muista seuraavat asiat ehdokasta etsiessäsi

Ehdokkaan löytäminen ei ole helppoa. Siksi olen tehnyt seuraavan muistilistan, joka toivottavasti auttaa oikean ehdokkaan löytämisessä. Lähtökohtana on oikeanlaisten kysymysten esittäminen ja äänestyskäyttäytymiseen liittyvien taustatekijöiden tunnistaminen. Lopulta kuitenkin hyvän päätöksen sinetöi se, onko osaavaa ja hyvältä tuntuvaa ehdokasta tarjolla.

Tärkeimmät vaaliteemani

Tässä tekstissä avaan ja lyhyesti taustoitan tärkeimpiä vaaliteemojani: koulutusta, sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja ympäristöä. Toivon, että uskaltaudut kysymään tarkentavia kysymyksiä, mikäli niitä ilmenee.

Kohteleeko media ehdokkaita tasapuolisesti?

Vaalityössä minua on ihmetyttänyt erityisesti painetun median puolueiden kärkiehdokkaisiin kohdistuva suosiminen. Demokratian ja reilun pelin hengessä olisi parempi, että kaikki ehdokkaat saisivat yhtä paljon näkyvyyttä ja tätä kautta tulisivat äänestäjille tutummiksi. Nyt tilanne on väistämättä hivenen vinoutunut.

12. Millainen olet taiteen kuluttajana?

Arvostan taidetta ja taiteentekijöitä. Henkilökohtaisesti olen taiteen suhteen kaikkiruokainen, mutta erityisesti pidän surrealistitaiteilija René Magritten töistä. Nykytaiteilijoista minua ovat puhutelleet viimeisimpänä ruotsalaisen Erik Johanssonin digitaiteelliset työt. Myös katutaide kiinnostaa. Taidetta käyn katsomassa säännöllisesti, aina kun kiireet antavat myöden. Matkustaessani pyrin aina käymään katsomassa myös mielenkiintoisia näyttelyitä ja matkakohteen paikallista taidetta.

JAA SOSIAALISESSA MEDIASSA!

11. Miksi kannatat perustuloa?

Kannatan vastikkeetonta perustulomallia, sillä tulevaisuudessa joudumme varautumaan automatisaation ja robotiikan tuomaan massatyöttömyyden uhkaan, joka voi suistaa monet perustoimeentulon varaan. Perustulon tulee selkiyttää nykyistä tukijärjestelmää. Samalla perustulo kannustaa yrittäjyyteen ja innovointiin sekä mahdollistaa yksilölle uusia henkisiä resursseja, joiden varassa tuottaa yhteiskunnallista lisäarvoa, pakkoa ja velvoittamistoimenpiteitä paremmin.

JAA SOSIAALISESSA MEDIASSA!

10. Mielipiteesi maataloustuista?

Suomalaista maataloutta ja maaseuturittämistä tulee tukea, jotta voimme säilyttää korkean omavaraisuusasteen ruuantuotannossa. Tukia tulee kuitenkin tarkastella myös ympäristön näkökulmasta; sellaisia tukia pitää purkaa, jotka ovat ympäristölle selkeästi haitallisia tai tukevat ympäristölle haitallista toimintaa. Tukijärjestelmää tulee selkiyttää ja byrokratiaa vähentää.

JAA SOSIAALISESSA MEDIASSA!

8. Tulisiko koulujen tarjota vegaanista ruokaa oppilaille?

Kyllä pitäisi, sillä vegaanisuus on tulevaisuuden kasvava dieetti, ja ekologisesti hyvä vaihtoehto. Muutoksen kouluruokailussa pitää tapahtua nopeasti, mutta harkituin askelin. Erilaisia vegaanisia kokeiluja on syytä aloittaa kaikissa kunnissa ja kaupungeissa. Niille, jotka ovat jo vegaaneja, tulee ehdottomasti tarjota vakaumuksensa mukaista ruokaa.

JAA SOSIAALISESSA MEDIASSA!

7. Oletko itse kasvissyöjä/vegaani?

Olen sekasyöjä, ja syön siis myös lihaa, kalaa ja äyriäisiä. Punaisesta lihasta olen luopunut miltei kokonaan, kalaa syön säännöllisesti ja kanaakin viikoittain. Pyrin syömään kasvispainotteisesti. Ruokavaliooni vaikuttavat paljon myös perheemme yhteiset ruokailutottumukset.

JAA SOSIAALISESSA MEDIASSA!

6. Kuulutko kirkkoon?

En kuulu kirkkoon. Erosin joitakin vuosia sitten. Olen uskonnollisesti sitoutumaton, toki koulutukseltani uskontotieteilijä. Uskonnot kiinnostavat minua ennen kaikkea inhimillisen käyttäytymisen muotona.

JAA SOSIAALISESSA MEDIASSA!

Lukutaidon heikkeneminen on uhka yhteiskunnalle

Suomi on ajautumassa lukutaidon osalta kohti luokkayhteiskuntaa, jossa korkean lukutaidon yksilöt menestyvät ja lukutaidottomat tippuvat kelkasta. Lukutaito ei ole enää itsestäänselvyys. Nyt onkin tunnistettava lukutaidon heikkenemiseen liittyvät riskit ja alettava kohottamaan lukutaidon arvostusta halki yhteiskunnan, myös riittävin taloudellisin panostuksin.

Kanadasta monikulttuurisuuden mallia Suomelle

Kanadalaiset arvostavat monikulttuurisuutta korkealle osana kansallista identiteettiään. Maassa useaan kertaan vierailleena voin todeta, että kanadalaisessa ilmapiirissä ja asenteessa olisi meillä suomalaisilla paljon opittavaa. Ja mikä meitä toisaalta estää? Monikulttuurisuuden demonisoimisesta pitäisi vain siirtyä sitä arvostavaan ja kunnioittavaan suhtautumiseen. Monikulttuurisuus on mahdollisuus, ei uhka.

5. Pitäisikö totaalikieltäytyjien rankaisemisesta luopua?

Kyllä, mielestäni pasifismiin ja aseistakieltäytymiseen tulee valintana suhtautua kunnioittavasti. Yhteiskunnan tulisi myös osoittaa varauksetta, että ihmisellä on oikeus tehdä arvovakaumuksensa mukaisia ratkaisuja, etenkin asioissa, jotka ovat luonteeltaan korostuneen eettisiä.

JAA SOSIAALISESSA MEDIASSA!

4. Miksi uskot olevasi paras ehdokas puolueestasi Kanta-Hämeen vaalipiirissä?

Kanta-Hämeestä on monia hyviä ehdokkaita tarjolla, ei yksin vasemmiston listoilta. Katson olevani kokonaisvaltaisesti hyvä valinta. Olen nuorekas, koulutettu ja poliittisesti tuore ehdokas, jolle on tärkeää pitää kiinni omista arvoista ja periaatteista. Osaan kuunnella ihmisiä heitä tuomitsematta ja keskustella myös älyllisesti haastavista aihepiireistä uskottavasti. Tunnen tutkijana, miten tieteellistä tietoa tuotetaan ja miten tietoa tulee tulkita. Pyrin olemaan esittämättä asiantuntijaa niissä aihepiireissä, jotka ovat minulle vieraampia. Sen sijaan uskallan tukeutua asiantuntijoihin ja kysyä asioista minua viisaammilta.

En siis katso olevani paras vaan hyvä ehdokas joukossa hyviä ehdokkaita. Mikäli valinta kohdistuu minuun, voi äänen katsoa menneen luotettavalle, älyllisesti tinkimättömälle ja tieteellistä tietoa etsivälle ja sitä kunnioittavalle ehdokkaalle.

JAA SOSIAALISESSA MEDIASSA!