Nuoret etääntyvät politiikasta – ja se on valtavan suuri huoli

31.12.2018LUE KOKO KIRJOITUS

Nuoret etääntyvät politiikasta ja kokevat passiivisuutta suhteessa äänestämiseen ja yhteisten asioiden hoitoon. Nuorilla on varmasti syynsä, josta poliitikot saavat ansaitun osansa. Nuoria tuleekin kannustaa osallistumaan politiikkaan ja kansalaisyhteiskunnassa toimimiseen. Heitä tulee myös kuunnella ja osoittaa, ettei politiikka ole yhdentekevää teatteria.

Opettajien koulutus ei tue ekologista vastuullisuutta

29.12.2018LUE KOKO KIRJOITUS

Helsingin Sanomissa 29.1.2018 julkaistu juttu ekologisen kasvatuksen ja sivistyksen tarpeellisuudesta ja siitä, miten opettajankoulutuksessa tähän tulisi kiinnittää entistä enemmän huomiota. Jutun kirjoittivat yliopiston dosentti Pekka Räihä ja väitöskirjatutkija Ville Mankki, oma roolini oli lähinnä konsultatiivinen.

Hallituksen koulutuspolitiikka ei vakuuta

27.12.2018LUE KOKO KIRJOITUS

Hallituksen koulutuspolitiikka on keskittynyt perusrahoituksen karsimiseen, hankehumppaan ja elinkeinoelämän vaikutusvallan lisäämiseen koulutuksen kentällä. Koulukenttä pahoinvoi ja opettajien tyytymättömyys kasvaa, ja täysin aiheesta. Nyt tarvitaan koulutuspolitiikan parametrien totaalista uudelleen kalibrointia.

Poliittinen mustamaalaus ei sovi kaikille

15.12.2018LUE KOKO KIRJOITUS

Peli kovenee ja asiapuhe ohenee. Vaalit lähestyvät ja tämä näkyy pelkopuheen voimistumisena, syyllisten etsimisenä ja vastakkainasettelujen keinotekoisena rakentamisena. Miten sitten suojautua populismilta? Tämä lienee äänestäjien suurin yksittäinen huolenaihe.

Hyvä yhteiskunta rakentuu solidaarisuudelle

11.12.2018LUE KOKO KIRJOITUS

Solidaarisuuden tulee olla politiikan kovaa ydintä. Ilman solidaarisuutta emme onnistu rakentamaan kestävää, tasa-arvoista tai ihmisoikeuksia kunnioittavaa yhteiskuntajärjestystä. Solidaarisuutta tarvitaan myös kapitalismin onnistuneeseen toteuttamiseen. Tätä on hyvä pohtia hetkellä, jolloin vietetään ihmisoikeuksien 70-vuotista taivalta ja globaalia nykytilaa.

Ekologinen sivistys kasvatuksen keskiöön

Hämeen Sanomissa 3.12. julkaistu teksti käsittelee ekologisen sisivtyksen kasvatuksellista merkitystä ja tarpeellisuutta. Opettajien vastuu ekologisen tietoisuuden ja kestävän luontosuhteen vahvistamisesta on suuri, ja tuota vastuuta tulee alkaa kantamaan. Kasvatusajattelua on myös isommin ravisteltava ja kouluissa alettava keskittymään entistä vahvemmin moraalikasvatuksellisten tavoitteiden edistämiseen.