Mielikuvat politiikan tekemisen riesana

Mielikuvat ohjaavat ihmisen toimintaa, politiikkaa ja suhtautumistamme politiikan tekijöihin. Itsekritiikki ja itseymmärryksen lisääminen auttavat tässäkin asiassa poistamaan ennakkoluuloja ja luomaan rakentavaa yhteistyötä. Teksti julkaistu Hämeen Sanomissa 5.9.2018.