2. Mitkä toimet näet tehokkaan ympäristöpolitiikan kannalta keskeisinä?

Globaali ympäristökriisi on tosiasia. Me tarvitsemme nopeita ja tehokkaita toimia sekä paikallisesti että kansainvälisesti. Pariisin ilmastosopimus oli tuloksiltaan liian kunnianhimoton. En usko siinä kirjattujen toimenpiteiden riittävän pysäyttämään maapallon lämpenemistä etenkin, kun maat saavat itse pitkälti määritellä oman sitoutumisensa jakeinot yhteisesti asetettuihin tavoitteisiin pääsemiseksi.

Kansainvälinen yhteistyö on erittäin tärkeää. Suomen on ajettava tiukkaa ympäristöpolitiikkaa, jonka keskiössä on ripeä fossiilisista polttoaineista luopuminen, kulutuksen hillitseminen ja kehitysyhteistyö.

Suomessa tulee kiinnittää huomiota luonnonsuojelualueiden lisäämiseen. Erityisesti soidensuojelu on syytä nostaa keskeiseksi painopisteeksi. Metsänsuojelullinen aspekti ei saa jäädä sivuosaan energia-, teollisuus- ja elinkeinopoliittisissa linjauksissa. Esimerkiksi turismin kasvu ei saa tapahtua luonnon kustannuksella.

Päästöt tulee saada kuriin. Tämä vaatinee mittavampaa sääntelyä ja erilaisten haittaverojen lisäämistä. Luonnon kuormittamisen tulee olla sanktioitua. Puhdas luonto tarvitsee jatkuvaa huolenpitoa.

Ihmisille tulee luoda edellytyksiä nauttia luonnon monipuolisista virkistysalueista.

JAA SOSIAALISESSA MEDIASSA!

1. Mitkä ovat mielestäsi poliitikon tärkeimmät ominaisuudet?

Politiikka on yhteispeliä, jossa tarvitaan toisten huomioonottamista, kykyä kuunnella ja kompromissiherkkyyttä. Omia näkemyksiä on osattava puolustaa, mutta niitä on pystyttävä myös tarkastelemaan kriittisesti ja tarvittaessa korjaamaan, jopa hylkäämään. Sanoisin, että myös nöyryyttä tarvitaan. Nykyisellään poliitikoista saa aivan liian ylimielisen vaikutelman. Virheet on osattava myöntää, mikä toisinaan voi olla hyvinkin kivuliasta.  Virheistä on kuitenkin syytä samalla oppia.

Odotan itseltäni poliitikkona myös rehellisyyttä ja luottamusta ihmisiin, jotka ovat asioihin perehtyneitä. Poliitikon tulee olla viestinnällisesti taitava ja laaja-alaisesti kiinnostunut erilaisista asioista.

JAA SOSIAALISESSA MEDIASSA!

Politiikan uudistukset ovat tervetulleita

Mikä on poliittisen päätöksenteon tila Suomessa? Tarvitaanko politiikan tekemiseen radikaaleja muutoksia, ja voisiko vähemmistöhallitus olla Suomessakin ratkaisu laajemman poliittisen konsensuksen ja luottamuksen rakentamiseksi?