Sydäntä ja sivistystä

Suomi on lukuisilla mittareilla maailman menestyneimpiä kansakuntia. Tämä menestys on rakentunut mahdollisuuksien tasa-arvolle, koulutukselle ja työn arvostukselle. Suomalaiset ovat aina olleet myös luonnonystäviä ja tunnettuja toisaalta sitkeydestään ja nöyryydestään, toisaalta taas luovuudestaan ja omalaatuisuudestaan. Pohjoisen perukoilta ponnistaen olemme halunneet olla osa eurooppalaista perheyhteisöä ja tuoda ääntämme kuuluviin meille poliittisesti huomionarvoisissa kysymyksissä. Suomi ei jatkossakaan tule selviämään yksin.

Voimme olla monesta asiasta ylpeitä, mutta huolta on kuitenkin ilmassa.

Suomalainen yhteiskunta ei ole onnistunut kohtelemaan kaikkia tasa-arvoisesti tai inhimillisesti, ja tunne sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta on kokenut kolauksia. Arvot ja keskusteluilmapiiri ovat nekin koventuneet, eikä ymmärrystä tai sympatiaa aina tunnu riittävän heikoimmassa asemassa oleville. Hädälle ei kuitenkaan tule kääntää selkäänsä ja auttava käsi tulee ojentaa ihmiselle hänen taustastaan riippumatta. Sydäntä tarvitaan siksi myös suhteessa maahanmuuttoon ja ihmisoikeuksista huolehtimiseen.

Tiede, koulutus ja ympäristön kunnioitus

Maailma ja sen mediamaisemat ovat muuttuneet. Kriittisen kansalaisuuden taidot tulevatkin tulevaisuudessa vain korostumaan. Tieteelliskriittinen elämänasenne, älyllinen rehellisyys ja hyvät keskustelutaidot ovat myös yksilön rakentavan ja aktiivisen yhteiskuntasuhteen edellytys. Suomen tulee panostaa tasokkaaseen korkeakoulutukseen ja tutkimustyöhön sekä pitää yllä tiedemyönteisyyttä. Myös poliittisten päätösten tulee perustua monipuoliseen tutkittuun tietoon.

Yhteiskunnallinen hyvä syntyy kriittisesti tiedostavista kansalaisista, jotka ovat valmiita sivistämään itseään historiasta, kulttuurista ja ihmisyydestä ja puolustamaan näitä arvoja palavasti.

Opettajana olen tyrmistynyt koulutukseen kohdistetuista leikkauksista, ja suunnanmuutos on tehtävä empimättä. Koulutus ei voi toimia julkisen talouden tasapainottamisen sovitusuhrina. Koulutuksen asemaa on päinvastoin vahvistettava ja luotava jokaiselle turvallinen ja joustava opintopolku sekä mahdollisuuksia osaamisen jatkuvaan päivittämiseen ikään ja elämäntilanteeseen katsomatta.

Maailmassa menee samanaikaisesti hyvin ja huonosti. Meidän tuleekin ylläpitää hyvää kehitystä esimerkiksi köyhyyden ja nälänhätien torjunnassa, mutta muistaa, että ratkaisemattomia globaaleja ongelmia on yhä liikaa.  Elämme viimeisiä hetkiä aloittaa määrätietoiset toimet luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Ihmisen on kohdattava oma syyllisyytensä luonnon turmelijana ja alettava korjaamaan aiheuttamiaan vahinkoja poliittisesti kunnianhimoisilla toimenpiteillä.

Globaali ympäristökriisi ei odota. On toimittava nyt.